Håndværkerfradrag 2020/2021

Det er stadig muligt, at benytte håndværkerfradrag. Blot er fradragsbeløbet blevet sænket i forhold til tidligere. Ring gerne for at høre mere om hvad der dækkes o.s.v

Vi giver gerne fastpris tilbud på topkapning/ vanskelig træfældning.

Priser

Ved simpel træfældning gives faste priser.*

*Simpel træfældning er når træfældningen kan udføres når træet ikke hælder mere end svagt bagover/ til siden set i forhold til ønsket faldretning. Desuden skal træet kunne fældes i fuld længde uden problemer.

Priser (simpel træfældning):

                    Nåletræer              Løvtræer

højde

op til 10 m       1000 kr.               1500 kr.

op til 18 m      2200 kr.                3600 kr.

op til 24 m      3600 kr.                4400 kr.

 

Ovenstående pris inkluderer:

* Retningsbestemt fældning

* Opskæring af stamme og større grene (min 10 cm diam.) til brændelængder á ca 30 cm

 

Ovenstående pris inkluderer IKKE:

*Bortskaffelse / bortkørsel af grenaffald

*Oprydning

*Kløvning, eller stabling af brænde

Ved fældning af flere træer på samme matrikel, da gives der gerne rabat/fastpris på opgaven.

 

Timepriser

 

I mange tilfælde, da gives der prisreduktion:

Jo mere du som kunde er villig til at hjælpe til: feks bortkørsel af grenaffald, oprydning o.l- jo mere er der at spare. vi giver gerne et tilbud på flishugning af grenaffaldet så er det muligt for kunden at bruge det som gødning i haven.

vi giver gerne fastpris tilbud på alle typer opgaver, og for at give kunderne en fair pris da er det nødvendig med en besigtigelse før der afgives pris. Ring derfor for at få et besøg og et uforpligtende tilbud.

Michael 27282294